preloader
logo Here

HÀNG MỸ VỀ VN

0908553426

CHUYÊN HÀNG ĐI MỸ

[email protected]ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Quyền và nghĩa vụ khách hàng

+ Khách hàng có quyền yêu cầu đồng kiểm với nhân viên công ty HPE khi nhận hàng

+ Khách hàng có quyền khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được kiện hàng.

+ Khách hàng phải cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan kiện hàng như hóa đơn mua hàng, mã vận đơn,  
chủng loại hàng hóa, và các loại giấy tờ nếu có theo yêu cầu Hải Quan, Cơ quan chức năng khi cần thiết.

+ Không gửi các mặt hàng cấm theo qui định nhà nước như:  Các chất ma túy, vũ khí đạn dược, trang thiết
bị kỹ thuật quân sự, các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động…vật hoặc chất gây nguy hiểm  dễ cháy nổ,
hàng hóa cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu;  sinh vật sống;   Tiền Việt Nam, tiền
nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền,  Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…).  Tất cả hàng
hóa phải tuân theo những qui định về an ninh hàng không.

+ Khách hàng phải thông báo trước cho công ty những trường hợp kiện hàng bị thiếu thông tin Shipping Code,
hoặc hàng hóa trị giá cao, dễ bị thất lạc, dễ bị bể vỡ hư hỏng …

2. Quyền và trách nhiệm của Hạnh Phúc Express 

- Công ty có quyền mở kiểm kiện hàng, từ chối nhận những kiện hàng chứa hàng hóa nguy hiểm hoặc bị cấm
theo qui định nhà nước. Công ty có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin kiện hàng và thông
tin người nhận hàng.

- Công ty chiệu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo mức qui định như sau:

  + 100% trị giá hàng hóa bị mất, thất lạc hư hỏng do lỗi công ty trong quá trình vận chuyển, khai thác, giao nhận.

 + Theo trị giá kiện hàng những tối đa là 20$/kg cho những kiện hàng bị Cơ quan chức năng giữ kiểm thu giữ.
Công ty xem xét hỗ trợ thêm tùy trường hợp nhưng không quá 4 lần cước phí dịch vụ

- Công ty không chiệu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

 + Quá thời gian khiếu nại

 + Trong trường hợp bất khả kháng theo qui định như thiên tại động đất hỏa hoạn chiến tranh… hoặc những
tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

+Thông tin Shipping Code không chính xác, hàng hóa có đặc tính dễ bể vỡ hư hỏng hoặc dễ hủy hoại theo
đặc tính tự nhiên. Thiệt hại gián tiếp và nguồn lợi gián tiếp kỳ vọng.

HPE THÔNG BÁOCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HẠNH PHÚC EXPRESS

Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh trong nước, quốc tế và tự hào là đại lý chính thức của các hãng quốc tế hàng đầu tại Việt Nam